монтаж-на-дограма
монтаж-на-дограма
монтаж-на-дограма-1
монтаж-на-дограма-1
Изпълнена-плоча-на-кота-21-65-1
Изпълнена-плоча-на-кота-21-65-1
Изпълнена-плоча-на-кота-21-65
Изпълнена-плоча-на-кота-21-65
Изпълнена-плоча-на-кота-18.75.-Изпълнение-на-вертикални-елементи-до-плоча-на-кота-21.65
Изпълнена-плоча-на-кота-18.75.-Изпълнение-на-вертикални-елементи-до-плоча-на-кота-21.65
Изпълнена-плоча-на-кота-12.95-Октомври-2023
Изпълнена-плоча-на-кота-12.95-Октомври-2023
Текущи-работи-по-вертикални-елементи-към-плоча-на-кота-15.85-Октомври-2023
Текущи-работи-по-вертикални-елементи-към-плоча-на-кота-15.85-Октомври-2023
Текущи-работи-по-вертикални-елементи-към-плоча-на-кота-15.85-–-Октомври-2023
Текущи-работи-по-вертикални-елементи-към-плоча-на-кота-15.85-–-Октомври-2023
Кофражни-работи-на-плоча-на-кота-715-1-Септември-2023
Кофражни-работи-на-плоча-на-кота-715-1-Септември-2023
Кофражни-работи-на-плоча-на-кота-715-2-Септември-2023
Кофражни-работи-на-плоча-на-кота-715-2-Септември-2023
Кофражни-работи-на-плоча-на-кота-715-3-Септември-2023
Кофражни-работи-на-плоча-на-кота-715-3-Септември-2023
Монтаж-на-арматурна-заготовка-за-плоча-на-кота-10.05-Септември-2023
Монтаж-на-арматурна-заготовка-за-плоча-на-кота-10.05-Септември-2023
Ниво-на-кота-10.05-Септември-2023
Ниво-на-кота-10.05-Септември-2023
Армировка-на-вертикални-елементи-до-кота-7.15-Август-2023
Армировка-на-вертикални-елементи-до-кота-7.15-Август-2023
Ниво-на-кота-4.25-Август-2023
Ниво-на-кота-4.25-Август-2023
Изпълнен-подземен-гараж-с-рампа-кота-терен-0.05-и-армиране-на-вертикали-на-магазин-първи-етаж-кота-4.45-Юли-2023
Изпълнен-подземен-гараж-с-рампа-кота-терен-0.05-и-армиране-на-вертикали-на-магазин-първи-етаж-кота-4.45-Юли-2023
Кофраж-на-кота-терен-Юли-2023
Кофраж-на-кота-терен-Юли-2023
Aрмировка-и-вертикали-на-ниво-1-към-кота-Терен-Юни-2023
Aрмировка-и-вертикали-на-ниво-1-към-кота-Терен-Юни-2023
Бетониране-вертикали-на-ниво-1-Юни-2023
Бетониране-вертикали-на-ниво-1-Юни-2023
Изпълнени-вертикали-към-кота-315-и-кофраж-на-плоча-кота-315-Май-2023
Изпълнени-вертикали-към-кота-315-и-кофраж-на-плоча-кота-315-Май-2023
Фундамент-и-шлайфане-на-фондаментна-плоча-ниво-2-Май-2023
Фундамент-и-шлайфане-на-фондаментна-плоча-ниво-2-Май-2023
Земни-работи-изкоп-и-укрепване-Април-2023
Земни-работи-изкоп-и-укрепване-Април-2023